Sagsførelse/dokumentgennemgang

For at kunne behandle en sag eller gennemgå dine dokumenter skal vi have oplysninger tilsende fra denne side ikke pr. mail fremsendelse, det er vigtigt at du fremsender de dokumenter der er relevante og aktuelle i sagen.

Når vi modtager sagen bliver den overgivet til en af vores sagsbehandlere, de gennemgår sagen ud fra de indsendte oplysninger og sender herefter en mail omkring det fremtidige forløb.

Hvis du har kommunikeret med udlejer pr. sms eller messenger, skal du printe disse ud og scanne ind som PDF format – alle dokumenter skal være PDf format ikke foto ændret til PDF, det skal være scannet som PDF format.

Dine oplysninger

Det kræver medlemskab for at få behandlet en sag - medlemskab kan købes på hjemmesiden. Rådgivning kræver også medlemskab.
For at udlejer kan opkræve betaling for vand skal der være installeret seperate vandmålere i lejemålet
Click or drag a file to this area to upload.
Hvis du betaler andet end forbrug el, vand varme skal dokumentation herfor medsendes
Det er vigtigt at man betaler sin husleje og andre pligtige pengeydelser til udlejer. Som lejer er der ikke hjemmel til ikke at betale husleje, uanset om der er fejl eller mangler, skimmel eller andet i lejemålet.

Oplysninger om udlejer

Dokumenter til sagen

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 24 files.
Det er vigtigt at du uploader alle sider i lejekontrakten også hvis der er lavet ekstra tillæg hertil
Det er vigtigt at vejledningen er udleveret til lejer ved underskrift af lejekontrakten
En indbo forsikring med retshjælps dækning dækker hvis din sag skal for retten, indbo forsikring dækker f.eks. ved brand, vandskade og indbrud/tyveri. Har du ikke en indbo med retshjælps dækning opfordrer vi til at du tegner dette inden sagen opstartes, så er du sikret ved brand. vandskade, indbrud og ved retssager. LLO kan henvise til forsikringsselskab som giver en farvorabel pris når du er medlem af LLO.
Click or drag a file to this area to upload.
Det koster omkring 100-200 kr. pr. måned at have en indboforsikring.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Det er ikke alle udlejere der er forpligtet til at indkalde til indflytningssyn
Click or drag a file to this area to upload.
En fejl og mangelliste er en liste som lejer inden 14. dage fra indflytning skal fremsende til udlejer, og dokumentere eventuelle fejl og mangler som ikke er påført indflytningsrapporten, lejer skal naturligvis kunne dokumentere at den er fremsend til udlejer. upload fejl og mangelliste
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Lav en liste og upload med de fejl nog mangler der er i dit lejemål
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Hvis det drejer sig om forbrugsregnskaber skal du beskrive hvad du mener der ikke er korrekt ved forbrugsregnskaberne
Click or drag a file to this area to upload.
Det er vigtigt at du oplyser det som er aktuelt i sagen og som vi skal behandle.