Lejekontrakter

Der findes forskellige typeformular af lejekontrakter, den nugældende kaldes typeformular A9 og er gældende fra 1. Juli 2015.

Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er en skriftlig bindende aftale mellem lejer og udlejer. Kontrakten beskriver og dokumenterer de vilkår, der gælder for lejemålet. En standard lejekontrakt A9 indeholder forhold som boligens størrelse, antal værelser, husleje, hvilke aftaler der er i forbindelse med vand, el og varme, hvilke ting der er brugsret til, og hvem der står for vedligeholdelse. En af de vigtigste punkter i lejekontrakten er §11, de særlige vilkår.

Hvorfor skal man have en lejekontrakt?

Ved udlejning af en bolig bør der altid være en lejekontrakt, der beskriver de vilkår, der skal gøre sig gældende for lejeforholdet – uanset om det drejer sig om udlejning af et værelse, en lejlighed, rækkehus eller hus. En juridisk gældende lejekontrakt er vigtig, den medtager alle de vilkår, der sikrer både udlejer og lejer. Lejekontrakten skaber både sikkerhed og tryghed for udlejer og lejer, da begge parter underskriver, og dermed accepterer, hvilke vilkår lejeforholdet er underlagt. På den måde er vilkårene for lejemålet tydelige for begge parter, og derved kan misforståelser og konflikter undgås.

Hvad skal man være opmærksom på i en lejekontrakt?

Når du underskriver din lejekontrakt, er det vigtigt at være opmærksom på §11 (de særlige vilkår), da det er her, du aftaler de fravigelser og tilføjelser til lejekontraktens almindelige bestemmelser. Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på, at de vilkår der i sin helhed følger af lejeloven eller en eventuel husorden, ikke må angives her. Husorden er en supplerende aftale og skal vedlægges som bilag til lejekontrakten.

Hvornår er en lejekontrakt gyldig?

For at en lejekontrakt er gyldig skal det være Boligministeriets officielle standard lejekontrakt A9, der anvendes og både lejer og udlejer skal begge have underskrevet lejekontrakten. Uden en gyldig lejekontrakt er det lejelovens almindelige bestemmelser der er gældende for lejemålet. En af konsekvenserne kan for eksempel være, at lejer kan flytte fra lejemålet uden at betale for istandsættelse. Vær opmærksom på at hvis der er en fejl i lejekontraktens §11, så kan man risikere at hele tillægget i §11 bortfalder, derfor er det vigtigt at være ekstra opmærksom på §11. Få derfor altid LLO til at gennemgå lejekontrakten.